SSale

SSale Hệ thống quản lý phân phối, bán hàng, chăm sóc khách hàng tối ưu

Bạn gặp rắc rối khi quản lí các đơn hàng của nhân viên?
Bạn gặp khó khăn trong việc quản lí nhân viên làm việc bên ngoài ?
Bạn cảm thấy phức tạp khi tổng kết báo cáo bán hàng bán hàng của hàng trăm nhân viên?

spharma

Xem thêm: SSale Hệ thống quản lý phân phối, bán hàng, chăm sóc khách hàng tối ưu

DVMS Co.,Ltd